Waailand

Waailand is het thema van Festival Kunst Achter Dijken. Op 5 en 6 mei 2018 zijn er in Pingjum allerlei exposities, optredens, lezingen, performances en films over dit thema.

Ook het werk van Jentsje Popma is te zien op het festival.

Het landschap is actueler dan ooit te voren. Met plannen van de Provincie Fryslân voor een windmolenpark in de buurt is de discussie over het landschap in dorp en gemeente op scherp gezet. Want, van wie is ‘het landschap’ eigenlijk? En wat willen wij er nu en in de toekomst mee?

Het landschap weerspiegelt voor de een onze cultuur en geschiedenis, en moet daarom beter worden beschermd. Oude dijken, terpen, en natuurlijke hoogteverschillen moeten worden bewaard en gekoesterd. Voor de ander is het landschap vooral het land waar producten op worden verbouwd, land dat opbrengst moet genereren. Het land waar de ondernemende boer zoveel mogelijk vrij spel moet hebben. Een derde visie op het landschap legt het accent op de natuurwaarden: Het landschap dat wordt aangetast door de intensieve veehouderij. Hier wordt gepleit voor meer weidevogels, vlinders en bloemen. Weg met die monotone grasvlaktes.

Foto: Stefan Belderbos

Kunstenaars verbeelden al eeuwenlang het landschap in schilderijen, films, gedichten en op foto’s. De manifestatie Waailand haakt aan bij de actuele discussie over het landschap. Niet om een politieke stellingname te verkondigen, maar juist om het publiek de schoonheid, de veelkleurigheid en het ongemak van bovenstaande visies op het landschap te laten ervaren. Waailand is een aanzet om verder te kijken en nieuwe horizonnen te ontdekken.

Meer informatie over het festival vindt u hier.

Recente Projecten

Kerk van Klei
Samenwerken voor Kerk van Klei: een interview met twee deelnemers
Art Beeldende Kunst Kunstproject Muziek Theater Video
Trailer Kerk van Klei
Beeldende Kunst Expositie Kunstproject Muziek Theater Video
Festival Kunst Achter Dijken 2019
Eerste bijeenkomst voor deelnemers aan Kerk van klei
Beeldende Kunst Kunstproject Muziek Theater
Zonnig festival Waailand trekt veel bezoekers
Sprekers voor Waailand Live bekend!
Marne Art tijdens Festival Waailand: de toekomst van het Waddenkustlandschap
Jentsje Popma en Jan van der Meulen op festival Waailand
Internationale groep kunstenaars komt naar Pingjum
Kunst Achter Dijken verkent het landschap tijdens festival Waailand
Art Beeldende Kunst Design Expositie Kunstproject Muziek Photo Schilderkunst
Waailand
Dichter op de Deel 2017
Nieuwe datum Festival: 5 en 6 mei 2018
Art Beeldende Kunst Expositie Muziek Photo Schilderkunst Video
Themaexpositie Contrast
Expositie
Overzichtsexpositie van Felix Roosenstein
Expositie Schilderkunst