In muzikale foarstelling op lokaasje oer it lânskip, lânskipspine en it libben yn de Lytse BouhoekeVereniging Kunst Achter Dijken organiseert dit jaar een muziektheatervoorstelling in Witmarsum.  Het verhaal begint in het hier en nu met een vergadering van Dorpsbelang over de toekomst van de dorpskerk.

Foto: Stefan Belderbos

Gaandeweg verandert de voorstelling in  een kleurrijk ritueel waarin samenzang een belangrijke rol speelt en de fantasie de vrije loop krijgt. Grote videoschermen brengen het landschap de kerk in. Bijzondere kostuums, verlichting en videobeelden veranderen de kerk tijdelijk in een borrelende onderwaterwereld. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen, deel te nemen aan het ritueel en persoonlijke ervaringen en verhalen over het landschap te delen, Na afloop brengt het koor een ode aan het land rondom ons. Kerk van klei is een kleurrijke en muzikale zoektocht naar onze band met het landschap en de grond waarop wij staan. 

In de voorstelling speelt het gedachtegoed van de Duitse kunstenaar en milieuactivist Joseph Beuys (1921 – 1986) een bijzondere rol. De kunstenaar verschijnt tijdens de voorstelling in de kerk en biedt zijn diensten aan om het Friese landschap te helen. Beuys stelt dat er in ieder mens een grote creatieve kracht huist: ieder mens is een kunstenaar. Wanneer wij deze creativiteit ten volle zouden ontdekken en aanwenden, dan kunnen wij onszelf en de samenleving veranderen en verbeteren. Zouden wij zo ook het landschap rondom ons in positieve zin kunnen veranderen en onze landschapspijn kunnen verlichten?
‘Landschapspijn’ is het begrip waarmee in Friesland onder meer de teloorgang van de biodiversiteit wordt beschreven: het verdwijnen van weidevogels, insecten, van bloemen en kruiden uit graslanden en akkers. Joseph Beuys stelde dat de natuur, het landschap, een uitwendig orgaan is van de mens. Wij hebben de natuur nodig, zoals wij ook onze huid, ons hart, onze longen nodig hebben om te kunnen overleven. Tijdens zijn performance / ritueel in deze voorstelling vormt Beuys zijn verbondenheid met het landschap om tot een fysieke ervaring. Doet het begrip landschapspijn hiermee dan ook werkelijk zeer? En spoort deze pijn aan tot actie of juist tot lamlendigheid?

Video still uit de voorstelling

Kunstenaars, acteurs en koor
De voorstelling is geschreven en wordt geregisseerd door beeldend kunstenaar en publicist Stefan Belderbos uit Witmarsum. Belderbos regisseerde al eerder performances in kerken en schreef het script voor het iepenloftspul Dijk vol dromen in Pingjum (2014). Componist en geluidskunstenaar Martijn Pieck uit Utrecht schreef de composities voor het koor en de soundscapes voor Kerk van klei. Beeldend kunstenaar Jan Hofstra uit Tytsjerk zal in de kerk een  installatie maken die onderdeel wordt van de voorstelling. Kunstenaar Elske Klik uit Pingjum ontwierp de kostuums.

Kunst Achter Dijken organiseert deze tweetalige voorstelling samen met koor Scheppingsgave uit Witmarsum en de Halsbânsjongers uit Pingjum. Het gelegenheidskoor staat onder leiding van Jannie Kramer-Gietema van Scheppingsgave. Daarnaast wordt er samengewerkt met theatergroep Surprise uit Witmarsum en Toneelclub Pingjum. De acteurs en zangers van Kerk van klei hebben allen een band met de regio. De meesten komen uit Pingjum en Witmarsum, maar enkelen ook verder weg uit bijvoorbeeld Leeuwarden, Tytsjerk, en Minnertsga. Klik hier voor de volledige lijst van acteurs en zangers. 

Praktische informatie

De voorstelling begint in de Hoekstien, Van Aylvaweg 37 te Witmarsum. Deze locatie is vanaf 19.15 geopend voor publiek. De voorstelling zelf begint om 20.00 uur, maar voor die tijd is er ook al het een en ander te beleven en wordt er gezamenlijk een lied ingestudeerd.  U wordt vriendelijk verzocht om een papieren uitdraai van het toegangskaartje mee te nemen.

Vanaf de Hoekstien wandelen wij in twee groepen naar de Koepelkerk van Witmarsum; een wandeling van 5 minuten.

Parkeren kan in het dorp, maar kom ruim van te voren want het is misschien even zoeken / lopen. Er is voor deze voorstelling geen extra parkeergelegenheid gecreëerd. 


Kerk van klei werd mede mogelijk gemaakt door: